2015-01-21, Dzień Babci i Dziadka

Dziś Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. Z tej okazji składamy Im najserdeczniejsze życzenia – radości z wnucząt, życzliwości należnej Dziadkom oraz miłych spotkań nie tylko z okazji tego święta.
Niestety, bywa, że wnukowie nie znają ani babci, ani dziadka z powodu ich przedwczesnej śmierci. W pamięci wielu z nas pozostały już tylko wspomnienia, zdjęcia. Często po latach przypominamy sobie ich wskazówki życiowe czy historie nieraz niezwykłe, nieprawdopodobne. Bywa i tak, że babcie nie chcą, by wnuczęta zwracały się do nich „babciu”. Bywają babcie młodsze, czy jednak powinny się swego „tytułu” wstydzić?

Powspominajcie swoje babcie – te, których już nie ma i te, które odwiedzicie.

Czekamy na wpisy i zdjęcia babci lub dziadka
Na autorów najciekawszych wypowiedzi czeka niespodzianka.


 
2015-01-15, Nowy numer

W numerze przeczytasz, m.in.:

- czy parowozy znikną z Wolsztyna?
- w Wolsztyńskim Domu Kultury sprzedano trzy fotele z dawnej sali widowiskowej 
- o tym, kiedy i w jakich okolicznościach starosta J. Frąckowiak śrubokrętemodkręcał tablicę z budynku
- o interwencjach wolsztyńskich strażaków 
- o dodatkowych pieniądzach dla wolsztyńskiego szpitala
- o wysokości pensji wolsztyńskiego starosty i wójt gminy Przemęt
- „by Wolsztyn wyciągnąć z cywilizacyjnej przepaści”, czyli „Porozmawiajmy o Wolsztynie
- „Powrócili na wieś”- czy w Widzimiu Starym można prowadzić gospodarstwo ekologiczne?
- fotoreportaż z obchodów 96. rocznicy powstania wielkopolskiego 
- mieszkasz przy ul. Garbarskiej w Wolsztynie? Musisz więc zobaczyć te zdjęcia!
- SPORT: Seniorki KS „Grom” zakończyły rok 2014
- Twoje Prawo: Sprawdź, ile będziesz pracować w 2015 roku i co cię czeka w nadchodzących zmianach w prawie!!!

 

 

Górnicy protestują przeciw likwidacji miejsc pracy. A jeszcze tak niedawno zapewniano ich...

Patrz: nagranie, które przypomniała niezależna.pl

Rok 2014 komentuje w "Bez osłonkach" red. naczelna Anna Domagalska w najnowszym numerze "Głosu Wolsztyńskiego".

2015-01-10, Głos Wolsztyński nagrodzony

Roma Brzezińska

10 stycznia w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu o godz. 16.00 odbyło się wręczenie Nagrody Dziennikarskiej Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej. Nagrodzono „Głos Wolsztyński” i dziennikarkę z Łodzi Jolę Sowińską - Gogacz za artykuł opublikowany w Przewodniku Katolickim pt. „Mały Oświęcim”.

"Głos Wolsztyński" otrzymał nagrodę za 25 lat pracy na rzecz budowy wspólnoty mieszkańców. Odebrała ją redaktor naczelna Anna Grudziecka-Domagalska.

Kapituła złożona z dziennikarzy przyznała również wyróżnienia prof. Waldemarowi Łazudze oraz redakcji "Wieści Akademickich" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Nagroda powstała z inicjatywy dziennikarzy, którzy w ten sposób chcieli uczcić pamięć poznańskiej publicystki Romy Brzezińskiej.

(szczegóły w kolejnym numerze "Głosu Wolsztyńskiego")

 

 

 

fot. Robert Staszewski

Poniżej relacja filmowa z tego wydarzenia


 Nagranie: Robert Staszewski

 

Roma Brze­ziń­ska (1954-2005), któ­rej imię nosi or­ga­ni­zo­wa­ny od 2006 r. kon­kurs "Znak Dobra", była po­znań­ską dzien­ni­kar­ką w ostat­nich la­tach przed przed­wcze­sną śmier­cią pi­szą­cą dla "Ga­ze­ty Po­znań­skiej". Była rów­nież współ­za­ło­ży­ciel­ką po­znań­skie­go od­dzia­łu Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy Ka­to­lic­kich, w ra­mach któ­re­go or­ga­ni­zo­wa­ła re­ko­lek­cje i spo­tka­nia dla ludzi me­diów.
2015-01-06, Koncert Noworoczny

6 stycznia w kościele Wniebowstąpienia w Wolsztynie odbył się Koncert Noworoczny, w którym wystąpili znani artyści z Krakowa Andrzej i Maja Sikorowscy. Koncert został zorganizowany przez Urząd Miejski w Wolsztynie, Wolsztyński Dom Kultury i Parafię Farną w Wolsztynie.


W trakcie koncertu rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową. Jury wybrało kilkanaście prac, które można obejrzeć w kościele farnym w Wolsztynie. Pani Urszula Bujakiewicz powiedziała, że dzieci wykazały się dużą inwencją w tworzeniu szopek. Każdy element został wykonany własnoręcznie. Nagrody wręczał dzieciom też burmistrz Wojciech Lis.

2015-01-05, Rocznica Powstania Wielkopolskiego

5 stycznia odbyły się uroczystości związane z obchodami 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Wolsztyńskiej. O godz. 8.30 nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie. Kwiaty złożyli senator Jan Filip Libicki, starosta Jarosław Frąckowiak, wicestarosta Ryszard Kurp, burmistrz Wojciech Lis, przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Adamczak i radni. 

Pan Z. Kowalewicz przedstawił zebranym krótki rys historyczny walk powstańczych na Ziemi Wolsztyńskiej (patrz film poniżej)


 

O godz. 10.00 w kościele farnym w Wolsztynie odbyła sie uroczysta Msza św. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Sławomir Majchrzak. We Mszy udział wzieły władze samorządowe, poczty sztandarowe, uczniowie szkół i mieszkańcy


O godz. 11.00 liczne delegacje i poczty sztandarowe udały się przed pomnik Powstańca Wielkopolskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Odśpiewano też pieśni patriotyczne i powstańcze.


O godz. 11.30 w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyła się uroczysta Sesja poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu. Wzieli w niej udział senator RP Jan Filip Libicki, starosta Janusz Frąckowiak, wicestarosta Ryszard Kurp, burmistrz Wojciech Lis, wiceburmistrz Tomasz Spiralski, radni samorządowi, powiatowi, mieszkańcy. Młodzież zaprezentowała program patriotyczny. Z Kowalewicz wygłosił krótki wykład na temat Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Wolsztyńskiej. Został on też odznaczony specjalnym medalem za zasługi propagowania Powstania Wielkopolskiego


 1 « [1] [2] [3] [4] » 53

 

 

 

Wydawnictwo Wolsztyńskie "Woldruk"

ul. Poznańska 2
64-200 Wolsztyn

tel. 68 384 27 73


Osób online: 2

stat4u


Wydawnictwo Wolsztyńskie "Woldruk", ul. Poznańska 2,64-200 Wolsztyn, tel. 68 384 27 73, www.gloswolsztynski.pl 2007 - 2015.